Sürdürülebi̇li̇rli̇k

 Üretim süreçleri doğanın sahibi değil, onun bir parçası olma anlayışıyla şekillendirilmektedir. Doğal varlıkların üretim

süreçlerinden etkilenmemesi için gereken sorumluluk bilinci, yönetim anlayışının temeli olarak benimsenmektedir.

Oekotex Belgesi bulunmaktadır.

Atıksu deşarjı uluslararası standartlara uygun olarak, atık su arıtma tesislerinde işlemden geçirilerek yapılmaktadır.